c23e6ec7-3598-4404-963b-59cf5b1ebbab

Huisregels

Voor ieders veiligheid en een plezierig verloop van de KNMV Int. Dutch Supercross dient elke bezoeker zich aan de volgende regels te houden. De organisatie heeft het recht personen de toegang tot het festivalterrein en -locaties te ontzeggen, indien zij de regels niet in acht nemen. Met het betreden van het evenemententerrein gaat u stilzwijgend akkoord met onderstaande regels:

Betreden terrein en fouilleren
• De legitimatieplicht geldt in heel Nederland, dus ook bij de “Int. Dutch Supercross”. Zorg ervoor altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben, wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de toegang tot de Eurohal en Kolibriehal weigeren. Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldig.
• Het betreden van de locatie is alleen toegestaan mits men niet onder invloed is van enig genotsmiddel wat als storend kan worden ervaren door medebezoekers. Wanneer u onder invloed van alcohol c.q. drugs verkeert, kan u de toegang worden geweigerd.
• De verkoop van alcoholhoudende drank kan te allen tijde, op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd. Het gebruik/verhandelen van soft- c.q. harddrugs en het verhandelen of helen van gestolen goederen is verboden. Agressief gedrag en geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
• Bezoekers kunnen gefouilleerd worden en zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Bij het niet naleven van voornoemde huisregels wordt u de aanwezigheid op het evenement ontzegd.
• Op het terrein kan door Security gevraagd worden ticket/polsbandje te tonen. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

EHBO & Beveiliging
Op het terrein bevinden zich een vaste EHBO-post en enkele mobiele EHBO-posten die u kunt raadplegen indien dat nodig is. Wij vragen u bij medische problemen naar de dichtstbijzijnde EHBO’er of beveiligingsbeambte te gaan en het probleem te melden. Zij zullen vanaf dat moment het probleem samen met u trachten op te lossen. De beveiliging en de EHBO zullen de gasten van de KNMV Int. Dutch Supercross zo goed mogelijk in de gaten houden, lettend op ongeregeldheden, onwelwordingen ed. Wij vragen u om ook een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen we samen voorkomende situaties snel oplossen.

Calamiteiten
Wij adviseren je bij eventuele calamiteiten rustig te blijven. Luister naar de presentator en volg de instructies op van de organisatie.

Verboden
• Het is niet toegestaan om met professionele foto-, film- en opnameapparatuur, zonder toestemming van de organisatie opnames te maken voor commerciële doeleinden. (Het meenemen van kleine camera’s inclusief smartphones is wel toegestaan.)
• Het is niet toegestaan (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het terrein. Bij aantreffen van verboden wapens wordt u direct overgedragen aan de politie.

• Het is om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, klapstoelen, rugzakstoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van inbeslagname door de beveiliging.
• Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het terrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
• Het is niet toegestaan om in de Eurohal/Kolibriehal gebruik te maken van fiets, pitbike en dergelijke voertuigen.
• Het is niet toegestaan de Eurohal en de Kolibriehal te betreden met honden of andere huisdieren.
• Het is verboden te roken in de Eurohal en Kolibriehal.
• Het is verboden om laserpennen of andere oogverblindende apparaten te gebruiken tijdens het evenement. Wanneer dit wordt geconstateerd kunnen deze apparaten worden ingenomen door de beveiliging.
• Open vuur (vuurkorf, kampvuur, etc.) is verboden op het gehele terrein. Barbecuen is toegestaan mits dit op een veilige/verantwoorde manier wordt gedaan.

Diversen
• Gevonden voorwerpen dient u bij de info balie in te leveren.
• In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
• Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd.
• Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en locatie van het evenement te wijzigen, of het evenement niet door te laten gaan, al of niet veroorzaakt door overmacht of morele onmogelijkheden, zoals bedoelt art. 6.75 BW. In die gevallen kan de deelnemer, betalende bezoeker of andere direct betrokkene geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
• Tijdens het evenement kunnen foto en video-opnames worden gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te maken, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Eigen risico
Het betreden van het terrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Bij vragen of onduidelijkheden kun je mailen naar: info@dutchsupercross.nl
Stichting Motorsport Noord Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

Start typing and press Enter to search